Web Developer

Miny expertný systém

Aplikácia "Uhádnem na čo myslíš!" je expertný systém ktorý z bázy znalostí na základe pravidiel a vstupných odpovedí odvodí nejaký záver (v tomto prípade hádame zvieratá na základe otázok ich charakteristiky)
 
Krátky popis:
V databáze znalostí sú znalosti o zvieratách a ich vlastnostiach. Ďalej sa tam nachádzajú otázky, ktoré aplikácia kladie užívateľovi. Po každej odpovedanej otázke aplikácia zmenší množinu možných riešení na základe definovaných pravidiel. V ideálnom prípade, keď v množine ostane iba jeden prvok, aplikácia nám vráti výsledok.
Za zmienku stojí proces kladenia otázok :
V každom kroku program zmaže z množiny otázok tie irelevanté (teda tie, ktorých oblasť sa netýka žiadneho zvieraťa z množiny možných) a následne utriedi otázky podľa počtu dotýkajúcich sa zvierat. To preto, aby sme sa čo najskôr dopracovali k cieľu a vylučovali čo najväčšiu množinu nesprávnych odpovedí.
 
Výhody tohto riešenia a možné aplikácie:
Program je postavený tak, aby bol nezávislý na báze znalostí. Teda logike nezáleží na povahe dát. Jednoduchou editáciou .xml súborou si možeme program prerobiť napríklad na základné diagnostikovanie chorôb človeka. Jedíné čo potrebujeme praviť, je správne si definovať množiny chorôb (parametrami budú symptómy) a definovať jednotlivé otázky na dané symptómy definovyných chorôb.
 
Tvar .xml súborov (báza znalostí):
 
Objekty:
 
<objects>
    <object name="Lev">
        <property name ="Big" value ="1"/>
        <property name ="FLegs" value ="1"/>
        <property name ="HasMane" value="1"/>
    </object>
    <object name="Pštros">
        <property name ="Big" value ="1"/>
        <property name ="Bird" value ="1"/>
    </object>
    <object name="Vrabec">
        <property name ="Bird" value ="1"/>
    </object>
 ...
 
Otázky:
 
 <questions>
    <question area="Big">
        Ide o veľké zviera?
    </question>
    <question area="Bird">
        Je to vták?
    </question>
    <question area="FLegs">
        Má štyri nohy?
    </question>
 ...
 
Implementácia:
Aplikácia je naprogramovaná na platforme ASP.NET v jazyku C# v prostredí Visual Studio 2008 a nasadená na stránke http://predictor.aspx.sk.
 

O stránke

Vitajte na mojej stránke Tonny HomePage, ktorá vznikla okrem iného aj za účelom prezentovania Content Management systému liMet, ktorý je témou mojej bakalárskej práce.
Sitemap Sitemap      Valid css CSS      Valid XHTML XHTML     RSS RSS Hosting Sponsor: Netropolis s.r.o           © Anton Urbaník 2008