Web Developer

Návrh

Riešenie problému
Jež ako základný objekt bude model s jednoduchou kostrou, aby bolo možné pohybovať nosom (ktorý bude výrazný) a ohýbať telo, aby jež mohol búchať do stromu. Kamera sa bude pohybovať po krivkách, aby bol pohyb prirodzený. Ďalšie problémy a ich riešenia sa ukážu počas modelovania a animovania (momentálne o tom ako UI viem málo)
 
3D objekty
Základné objekty ktoré budú vystupovať v animácii:
Ježko:
keďže som nenašiel žiaden model ježa (okrem ježa sonic) budem ho musieť namodelovať.
 
Strom:
 
Jablko:
 
 Koleso:
 
ďalšie objekty kríkov a stromov ktoré dotvoria okolie budú niektoré z týchto objektov:
 
Dynamika objektov
  • pohyby ježa (pohyb tela – chrbtice pri udieraní do stromu)
  • kolísanie jablka (ako kyvadla)
  • pád jablka na zem
  • gúľanie sa kolesa
Story board
 
Objekt Kamera a jej pohyb Akcia
celá scéna (jež, strom, jablko, okolité stromy a kríky) sníma z diaľky scénu  
celá scéna pohyb po krivke smerom do stredu scény približovanie k ježovi
jež vezme detail ježa a otočí sa okolo neho jež smeruje k stromu
jež sleduje detail ježa jež sa rozhliada okolo seba
jež sleduje ježa z profilu jež sa pozrie do koruny stromu
strom - jablko otočí sa smerom do koruny pohľad na jablko
strom - jablko približuje sa smerom k jablku pohľad na jablko
jablko detailný pohľad na jablko  
jež sleduje pohyb ježa jež sa približuje smerom ku kmeňu stromu
jež sleduje pohyb ježa jež sa priblížil k stromu a buchol svojím telom do stromu
jablko detailný pohľad na jablko jablko sa máličko rozhýbe
jež pohľad na ježa jež udrie trikrát do kmeňa
jablko pohľad na jablko jablko sa opäť slabo zatriaslo
jež približuje sa k ježovi počuť náraz
jež sleduje reakciu ježa jež sa otočí
kmeň presunie pohľad z ježa na kmeň stromu spoza kmeňa sa gúľa koleso
koleso sleduje pohyb kolesa koleso sa gúľa smerom od stromu
jež sleduje ako sa otočí jež sa otočí smerom k stromu a opäť kukne na jablko
jablko sleduje detailne jablko jablko sa silne rozhýbe a odpadne
jablko sleduje pád jablka jablko spadlo na zem
jež +jablko sleduje zozadu ježa až ho predbehne, stratí sa v diaľke jež odchádza s jablkom na chrbte
 

O stránke

Vitajte na mojej stránke Tonny HomePage, ktorá vznikla okrem iného aj za účelom prezentovania Content Management systému liMet, ktorý je témou mojej bakalárskej práce.
Sitemap Sitemap      Valid css CSS      Valid XHTML XHTML     RSS RSS Hosting Sponsor: Netropolis s.r.o           © Anton Urbaník 2008