Web Developer

Kontakt

O mne :
Bol som študent Fakulty Matematiky, Fyziky a Informatiky na Univerzite Komenského. Študoval som obor Aplikovaná Informatika so špecializáciou na Umelú inteligenciu. Úspešne som ukončil štúdium druého stupňa s titulom Mgr. (master degree).
 
Moje počítačové znalosti :
  • programujem v programovacích a skriptovacích jazykoch : C#, C++, Delphi, Java, PHP, JavaScript
  • pracujem vo vývojových prostrediach : Microsoft Visual Studio, Borland Delphi a C++, Zend Studio, Eclipse, IronSpeed, StoreFront ...
  • modely (objektové, dátové ...) vytváram aj pomocou jazyka UML v prastredí Sybase PowerDesigner a Enterprise Architect
  • bezproblémov ovládam dizajnovanie stránok za pomoci HTML(XHTML), CSS s pomocou Adobe Photoshop a Adobe Ilustrator
  • pracujem s platformou .NET Framework (v2.0, v3.5) a technológiami ako ASP.NET, ADO.NET, LINQ (to SQL, to Objects, to Entities, to DataSets), AJAX (Ajax Control Toolkit), WinForms .NET, Visual Studio Tools for Office, Unit Testing Framework,  WPF - Windows Presentation Foundation (WinForms, Browser application), WinForms v jazyku C++ za pomoci technológie MFC - Microsoft Foundation Clases, PEAR - PHP Extension and Application Repository, Mootools, OpenCV, DirectX, OpenGL...
  • kde sa len dá používam technológiu XML a s tým súvisiace DTD, XSD, XSLT, XPath, XQuery...
  • používam a vytváram Webové služby pomocou protokolu SOAP a popisovacieho jazyka WSDL na platforme ASP.NET
  • ovládam prácu s databázovými systémami PgSQL, MySQL  a MsSQL aj s pomocou LLBL a dalších O/R mapping technology
  • používam version control systémy ako Tortoise SVN, TFS, bug tracking systémy ako JIRA, BugZilla, databázové manažéry Maestro a EMS ... 
  • I love windows I love programing I love CMS I love PHP I love design I love photoshop  ...
Kontakt :
    e-mail : tonny101@gmail.com
 
Moje foto
Anton Urbaník
   

O stránke

Vitajte na mojej stránke Tonny HomePage, ktorá vznikla okrem iného aj za účelom prezentovania Content Management systému liMet, ktorý je témou mojej bakalárskej práce.
Sitemap Sitemap      Valid css CSS      Valid XHTML XHTML     RSS RSS Hosting Sponsor: Netropolis s.r.o           © Anton Urbaník 2008