Web Developer

Release v1.10

 Verzia 1.10 na stiahnutie:
 
Systém v1.10 na stiahnutie -  Limet - Content Management System
Dokumetácia na stiahnutie -  Dokumentácia k systému
 
Online dokumentácia CMS systému LiMet a webovej stránky.
 
Obsah: Release v1.10 obsahuje plne funkčné jadro systému LiMet prepojené s dvoma hlavnými jazykovými verziami : slovenská a anglická. Ďalej 5 základných modulov :
  • modul na úpravu hlavného obsahu stránky - pages
  • modul na vytváranie a úpravu aktualít - news
  • modul na správu album a fotografí - gallery
  • modul na poskytovanie RSS správ z noviniek - rss
  • modul na správu súborov - files
Balíček obsahuje základnú stránku, ktorá je prepojenná so systémom. Vzhľad si samozrejme môžeme akokoľvek upraviť podľa našich predstáv - editáciou templejtov main.tpl.html a pagenotfound.tpl.html a CSS štýlu default.css. Obsah na stránke vyzualizujú taktiež moduly, ktoré si pri znalosti skriptovacieho jazyka PHP môžeme upraviť.
 
Príprava:
Nasadenie aplikácie je taktiež popísané v súbore readme.txt  v zip archýve tohto systému. Ak si chcete spojazdniť CMS liMet na svojom localhoste musíte si vytvoriť tzv. virtual host ! Je to kvôli správnym cestám k súborom, ktoré systém používa (aby správne fungovali na web-hostovom ale aj lokálnom servery).
Ako na to? :

- do konfiguračneho súboru apacha (skoro úplne na konci súboru nájdete zakomentovane šablóny týchto virtual hostov) je to súbor httpd.conf ( nájdete ho napríklad v : ...ProgramFiles/Apache2/conf/httpd.conf)

treba doplniť nasledovný kod:

<VirtualHost 127.0.0.1:80>
    DocumentRoot D:/Intranet/CMS_liMet/        // - toto je cesta, kde je umiestnený systém na disku
    ServerName cms-liMet                        //*** - nazov url linky ktorý budete písať namiesto http://localhost/niečo
          <Directory "D:/Intranet/CMS_liMet/">        // - rovnako cesta, kde je umiestnený systém na disku
          AllowOverride All                            // - tieto nastavenie dovolia používať textové url linky
          Order allow,deny
          Allow from all
     </Directory>
</VirtualHost>
 
... potom treba pridať názok hostu do súboru hosts (napríklad ho nájdete v : C:/windows/system32/drivers/etc/hosts) v tvare :
127.0.0.1    cms-liMet  - názov sa musí zhodovať s názvom virtual hosu

... na záver reštartujte službu apache.Teraz namiesto cesty v prehlidači http://localhost/mojastranka možete použiť cestu http://mojastranka.

Nasadenie a inštalácia:
1. nastavte konfiguračný súbor, ktorý sa nachádza v lokálnom priečinku CMS systému LiMet. Celá cesta: admin/include/config.constants.php (minimálne treba uviesť správne konštanty definújúce nastavenie prístupu do databázy )
 
2. spustite inštalačný skript http://nasastranka/install/index.php
- ak ešte nemáte vytovorenú databázu, klikneme na odkaz: Create DB by Config file parameters ("config.constants.php")
- potom kliknite na položku inštalácie štrukúry tabuliek : Install DB tables by Config file parameters ("config.constants.php")
Po týchto dvoch jednodúchých ktrokoch by mal systém fungovať!

Prihlasovacie kontá:
dve defaultné - doporučujem okamžite zmeniť:
1. defaultné administrátorské konto: 2. špeciálne konto, ktoré nie je v systéme viditeľné:
login: admin
heslo: admin
login: superadmin
heslo: admin

Vaše prípadné problémy a otázky smerujte na mail tonny101@gmail.com

O stránke

Vitajte na mojej stránke Tonny HomePage, ktorá vznikla okrem iného aj za účelom prezentovania Content Management systému liMet, ktorý je témou mojej bakalárskej práce.
Sitemap Sitemap      Valid css CSS      Valid XHTML XHTML     RSS RSS Hosting Sponsor: Netropolis s.r.o           © Anton Urbaník 2008