Web Developer

Návrhové diagramy

Časti systému naprogramované v jazyku PHP sú popísané pomocou jazyka UML. Vytvoril som k tejto práci 4 druhy návrhových diagramov :
  • koncepčný dátový model databázy
  • use-case diagram používateľských práv v systéme
  • class diagram všetkých tried systému a web stránky
  • stavové diagramy prihlasovania do systému a overenia práv v moduloch
Všetky diagramy sú modelované v prostredí programu PowerDesigner 12 od spoločnosti sybase.
Všetky UML diagramy týkajúce sa mojej balárskej práce (content management system liMet) môžete nájsť v sekcí na stiahnutie.
 
Príklady class diagramu:
 
 
Príklad diagramu tabuliek:
 
 

O stránke

Vitajte na mojej stránke Tonny HomePage, ktorá vznikla okrem iného aj za účelom prezentovania Content Management systému liMet, ktorý je témou mojej bakalárskej práce.
Sitemap Sitemap      Valid css CSS      Valid XHTML XHTML     RSS RSS Hosting Sponsor: Netropolis s.r.o           © Anton Urbaník 2008