Web Developer

Flexibilý dizajn

Zmena dizajnu CMS systému liMet prináša :
  • pohodlnejšiu prácu s prisposobením systému pre vaše rozlíšenie
  • prehľadnejšie prostredie a zoradenei informácií
  • večší konfort
  • krajšie grafické prevedenie
Prostriedie sytému sa prispôsobuje veľkosti vášho rozlíšenia a to natiahnutím strednej časti, ktorá tvorí hlavný obsah. Taktiež pri zatiahnutí bočného menu sa obsahová časť roztiahne a prispôsobý. Táto funkcia môže dopomôcť k prehľadnejšiemu zobrazeniu obsahu modulov. Napríklad pri väčšom počte a väčšom vnorení stránok v strome stránok modulu pages, roztiahnutie obsahu zprehľadní túto stromovú štruktúru.
 
Náhľady na rôzne moduly v novom prevedení:
 
modul pages:
 
 
modul pages so zatiahnutým menu:
 
 
 

O stránke

Vitajte na mojej stránke Tonny HomePage, ktorá vznikla okrem iného aj za účelom prezentovania Content Management systému liMet, ktorý je témou mojej bakalárskej práce.
Sitemap Sitemap      Valid css CSS      Valid XHTML XHTML     RSS RSS Hosting Sponsor: Netropolis s.r.o           © Anton Urbaník 2008