Web Developer

Základné informácie

bakalárska práca : LiMet - Content Management System
 
CMS sú redakčné systémy na správu obsahu web stránok. V tomto prípade ide o moje vlastné kompletné riešenie systému, pomocou ktorého, si užívateľ vytvorí web stránku bez väčšej znalosti programovania. Podrobne o inštalácií systému na vlastný server, kofiguracií systému, vytvorení celkovej stránky ... sa budem venovať neskôr na niektorej z daľších podstránok tejto sekcie.
Čo verzia systému liMet 1.0 obsahuje? V základnom balíku užívateľ nájde 5 modulov na správu obsahu svojej web stránky a 3 ďalšie moduly na spravovanie užívateľov, skupín a sledovania prístupov do systému (administračné moduly).  Administračné moduly, ako vyplýva z názvu môže spravovať len administrátor systému (resp. užívatelia pridelený do administračnej skupiny). Administrátor má teda v systéme plné práva a može:
  • vykonávať všetky akcie dostupné v systéme
  • vytvárať, myzať a editovať účty pre nových užívateľov systému
  • vytvárať, myzať a editovať užívateľské skupiny
  • zaradzovať užívateľské účty do skupín
  • prideľovať práva prítupov do modulov a práva pre vykonanie akcií v moduloch pre jednotlivé skupiny
Moduly CMS systému liMet:
 
Základný modul systému je modul stránky (pages) pre spravovanie základného obsahu na jednotlivých podstránkach. Užívaťeľovi dovoľuje vytváť stránky pomocou prehľadnej stromovej štruktúry. Dostupná je tu aj fičúrka, pomocou ktorej môžeme meniť prepojenie stránok. Teda ak sme vytvorili podstránku na nesprávnom mieste a chceli by sme ju zavesiť na inú rodičovskú stránku tak samozrejme môžeme po zapnutí špeciálneho módu s názvom "prepojovací režim". následne jednoducho metódou "drag and drop" si ju môžeme umiestniť na nové miesto v našom strome podstránok.
Pri písaní obsahu stránok nám pomáha veľmi "userfrandly" editor s názvom FCK editor. Tiež pre jednotlivé stránky možeme vyplniť dopňujúce informácie o stránke ako "description" a "keywords". Ak tieto informácie neuvedieme budú sa na danej podstránke prehliadaču zobrazovať defaultné informácie načítavané z koreňovej stránky.
Pokiaľ užívateľ ešte nedopísal obsah svojej novej podstránky a nechce aby bola uverejnená nedokončená, tak má možnosť si ju uložiť a nastaviť jej stav ako nezverejnená (nopublished/invisible). Po tomto nastavení sa stránka nebude zobrarovať na užívateľovej web stránke. Z ďaľších kľúčových nastavení pre danú podstránku je prepojenie s modulom. Po výbere tohoto prepojenia pre danú podstránku sa bude okrem nami zadaného obsahu zobrazovať aj obsah tvorený iným modulom (opísané nižšie).
 
Modul stránky
 
 
Ďaľší modul, ktorý je obsahom základného balíka systému liMet je modul novinky (news). Modul po prepojení na ľubovoľnú podstránku zobrazuje informácie v ňom zadané. Modul podľa názvu je primárne určené na zobrazovanie noviniek. Tiež tu nájdeme FCK editor pomocou ktorého si jednoducho vytvárame jednotlivé aktuality. Podobne ako pri module stránky si aj tu užívaťel može nastaviť pre jednotlivé novinky ich dočasnú neviditeľnosť na strane web stránky.
 
 
 
Modul galéria (gallery). Modul poskytuje užívateľovi vytvárať albumy fotografií s popisom a následne ich naplniť fotkami. Fotky sa dajú priamo uploadovať pomocou formuláru v tomto module, alebo si ich užívateľ može nakopírovať priamo na server do zložky vytvorenej pre daný album. Pri kopírovaní fotografií na server, užívať musí vytvoriť ku každej fotografií rovnomenú miniatúru a  nakopírovať ju pod zložkou albumu do priečinka "little". Pri uploadovaní fotografií pomocou systému táto povinnosť odpadá (systém vytvára miniatúry za vás). V module galária sa ďaľej dá nastaviť typ zobrazovania galérie na web stránke (napríklad pomocou JavaScritpu LightBox). Galéria sa bude zobrazovať na web stránke podľa toho, ktorá podstránka bude prepojená s týmto modulom.
 
 
 
Modul RSS správy poskytuju informácie na stránke prostredníctvom správ RSS. Správy do RSS súboru sú napĺňané novinkami pridanými v rovnomennom module. Správy v tomto module sú aktualizované automaticky pri akejkoľvek zmene v module novinky. Samozrejme sa RSS súbor dá aktualizovať aj manuálne. Modul umožnuje nastaviť si ľubovoľný počet správ zobrazených v rss súbore. Správy sú radené podľa dátumu ich prdania v module novinky.
 
 
 
Posledným modulom obsiahnutým v CMS systéme verzí 1.0 je modul Správa súborov (files). Modul umožnuje uploadovanie súborov na server a ich ďaľšie zobrazenie a ponúknutie na stiahnutie na web stránke. Podporované formáty súborov sú od dokumentov, obrázkov, videa, archývov až po hudobné formáty. Pri nahrávaní súborov na server užívateľ vyplní doplnujúce informácie o súbore (napríklad popis), taktiež môže svoj súbor označiť ako nezverejnený v prípade že si neželá jeho zverejnenie na web stránke. Celú sekciu si môžeme zavesiť na ľubovoľnú podstránku, na ktorej budú súbory s popismi uverejnené a poskytnuté na stiahnutie.
 
 
Ďaľšie informácie o CMS systéme liMet nájdete na budúcich podstránkach tejto sekcie.

O stránke

Vitajte na mojej stránke Tonny HomePage, ktorá vznikla okrem iného aj za účelom prezentovania Content Management systému liMet, ktorý je témou mojej bakalárskej práce.
Sitemap Sitemap      Valid css CSS      Valid XHTML XHTML     RSS RSS Hosting Sponsor: Netropolis s.r.o           © Anton Urbaník 2008