Web Developer

Práca v PDF formáte

Diplomová práca: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave;
Katedra aplikovanej informatiky.
Školiteľ: RNDr. Marek Nagy – Bratislava 2010.
 
Obsah

1.    Úvod    9
2.    Analýza problematiky    10
2.1.    Základy o produkcii reči detí    11
2.2.    Štúdia detskej reči    11
2.3.    Zhrnutie štúdie detskej reči    17
2.4.    Teoretické pozadie    17
2.4.1.    Lineárna prediktívna analýza    19
2.4.2.    Identifikácia formantových frekvencií    22
2.4.3.    Metóda zhlukovania    22
2.4.4.    Metóda support vector machine - SVM    23
3.    Návrh    25
3.1.    Základná funkčnosť aplikácie    25
3.2.    Základné komponenty aplikácie    26
3.3.    Návrh tried dátovej vrstvy    27
3.4.    Návrh tried objektovej vrstvy    28
3.4.1.    Komplexná trieda s názvom PhonemStructure    28
3.4.2.    Pomocné triedy    29
3.5.    Návrh tried logickej vrstvy    30
3.5.1.    Triedy logickej vrstvy reprezentujúce procesy externých aplikácií    30
3.5.2.    Pomocné triedy logickej vrstvy    32
3.5.3.    Hlavné triedy logickej vrstvy    32
3.6.    Parametre klasifikácie    35
3.7.    Primárne a sekundárne modely klasifikátora    36
4.    Implementácia    38
4.1.    Programovací jazyk, technológie a vývojové prostredie    38
4.2.    Pomocné knižnice a aplikácie    38
4.3.    Dokumentácia    39
5.    Experimenty a výsledky    40
5.1.    Nastavenia aplikácia    40
5.2.    Zdroj dát    41
5.3.    Klasifikované vekové skupiny    41
5.4.    Výsledky meraní primárnych parametrov    42
5.5.    Výsledky meraní sekundárnych parametrov    42
5.6.    Výsledky klasifikácie    43
6.    Záver    45
7.    Dodatok – nastavenie a použitie aplikácie    46
8.    Zoznam použitej literatúry    47
9.    Prílohy    49
 
 
Práca v pdf :

O stránke

Vitajte na mojej stránke Tonny HomePage, ktorá vznikla okrem iného aj za účelom prezentovania Content Management systému liMet, ktorý je témou mojej bakalárskej práce.
Sitemap Sitemap      Valid css CSS      Valid XHTML XHTML     RSS RSS Hosting Sponsor: Netropolis s.r.o           © Anton Urbaník 2008