Web Developer

Experimentálna aplikácia

Nastavenie a použitie aplikácie

Aby naša aplikácia bola prívetivejšia, určité chovanie si môžeme nastaviť pomocou konfiguračného súboru (ChildAgeIdentifier.exe.config). V prvom rade ide o nastavenie si správnych ciest k externým programom. Pretože chcem, aby aplikácia fungovala, či už v operačnom systéme Linux, alebo Windows, je potrebné si nastaviť tú správnu variantu týchto aplikácií pomocou kľúčov (SoxFilePath, HViteFilePath, SVMClassifyFilePath, SVMLearnFilePath). Pokiaľ chceme aby výstup našej aplikácie sa okrem štandardného výstupu uložil do súboru, nastavíme si požadovaný kľúč (OutputFilePath). Ak máme záujem vidieť priebeh výpočtov, je užitočné, prepnúť aplikáciu do ladiaceho režimu (DebugMode). Tiež si môžeme pozrieť pomocou programu gnuplot [GNU] výsledok analýzy prvej samohlásky, pokiaľ si necháme vygenerovať príslušné súbory (GenerateGnuplotFiles). Viacej o tomto postupe nájdeme v súbore  „app_bin/voice/readme.txt“. V priebehu výpočtu si aplikácia vytvára pomocnú súbory. Nastavenia umožnia ich ponechanie, pokiaľ máme záujem do nich nahliadnuť (DeleteSupportedFiles). Aplikácia štandardne po ukončení výpočtov skončí, no pokiaľ si chceme prezrieť jej priebeh,  je to možné príslušným nastavením (CloseAppAfterCalculated).

Po prispôsobení si aplikácie ju môžeme spustiť dvoma spôsoby:
1. Vyplníme nasledovné kľúče v konfiguračnom súbore:
    File - obsahuje cestu k analyzovanému zvuku
    Sentence - obsah zvuku (veta) s nahradenými medzerami za znak „_“.
    Sex - pohlavie analyzovanej osoby [-m (muž) | -f (žena)]
    Learn - pretrénovanie modelov zadanou vzorkou [-t]
    LearnAge - veková skupina trénovanej vzorky [6, 9, 12, 25-dospelí]

2. Zadáme aplikácii pred spustením argumenty v tvare (dôležité je dodržať ich poradie):
    [cestu k analyzovanému zvuku] [obsah zvuku (veta)] [pohlavie -(m|f)]
    a nepoviné parametre : [trénovanie  -t]  [trénovací vek (6, 9, 12, 25-dospelí)]

Viac o použití nájdeme v súbore  „app_bin/readme.txt“.

Aplikáciu stiahnete tu.

O stránke

Vitajte na mojej stránke Tonny HomePage, ktorá vznikla okrem iného aj za účelom prezentovania Content Management systému liMet, ktorý je témou mojej bakalárskej práce.
Sitemap Sitemap      Valid css CSS      Valid XHTML XHTML     RSS RSS Hosting Sponsor: Netropolis s.r.o           © Anton Urbaník 2008