Web Developer

Abstrakt

Diplomová práca : Child age identifier
 
Názov : Určovanie veku detí podľa rečového signálu.
Diplomová práca – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave; Katedra aplikovanej informatiky.
Školiteľ : RNDr. Marek Nagy.
Dáta : Multimediálna čítanka
 
Diplomová práca sa zaoberá skúmaním problematiky charakteristiky rečového signálu detí  približne vo veku od šesť do pätnásť rokov. Analyzuje reč detí, ale aj dospelých a snaží sa v nej nájsť charakteristické črty na základe ktorých, by bolo možné určiť ich vekovú skupinu. Následne by nám to umožnilo zvoliť optimálny rozpoznávač pre danú vekovú kategóriu.

Výsledkom práce je experimentálna aplikácia na určovanie vekovej skupiny, implementujúca zistené poznatky a postupy z tejto oblasti. Jej identifikácia veku dosahuje pomerne výborné výsledky. Úspešnosť je približne 93%.

V prípade využitia tejto aplikácie v procese rozpoznávania reči detí, vidím prínos v zlepšení úspešnosti tohto procesu prostredníctvom možnosti zvolenia optimálneho rozpoznávača.

K diplomovej práci je priložená výsledná experimentálna aplikácia (ktorú som nazval „Child age identifier“)  na určovanie veku detí na základe rečového signálu. Tiež som pribalil trénovacie a testovacie dáta na odskúšanie funkčnosti. V prílohe nájdeme aj kompletnú dokumentáciu zdrojových textov, ktorá je vygenerovaná programom na generovanie dokumentácie s názvom SandCastle.

Kľúčové slová: zvuk, formant, parameter, klasifikácia, rozpoznávanie reči.

O stránke

Vitajte na mojej stránke Tonny HomePage, ktorá vznikla okrem iného aj za účelom prezentovania Content Management systému liMet, ktorý je témou mojej bakalárskej práce.
Sitemap Sitemap      Valid css CSS      Valid XHTML XHTML     RSS RSS Hosting Sponsor: Netropolis s.r.o           © Anton Urbaník 2008