Web Developer

Novinky


Projekt k predmetu - Machine learning

K predmetu Machine learning som vytvoril projekt - rozpoznávač samohlások. Úvod k projektu : Na základe základných znalostí o zvuku ako takom, ľahko možno ukázať, že najcharakteristickejšie hlásky ľudskej reči sú samohlásky („a“, „e“, „i“, „o“, „u“) a to z dôvodu ich vzniku. Práve samohlásky sú modelované hlasivkami s vyskytujúcim sa výrazným hlasivkovým tónom a sú jemne domodelované nosovou a ústnou dutinou. Ostatné hlásky (spoluhlásky) sú modelované prechodom vzduchu cez hrtan a hlavne špecifickým vytvarovaním úst. Preto je predpoklad, že práve samohlásky sú špecifické a ľahko rozpoznateľné na základe ich charakteristiky. Viac na podstránke.


O stránke

Vitajte na mojej stránke Tonny HomePage, ktorá vznikla okrem iného aj za účelom prezentovania Content Management systému liMet, ktorý je témou mojej bakalárskej práce.
Sitemap Sitemap      Valid css CSS      Valid XHTML XHTML     RSS RSS Hosting Sponsor: Netropolis s.r.o           © Anton Urbaník 2008