Web Developer

Novinky


Orezávanie polygónu v počítačovej grafike

Technika na orezánie polygónu, ktorú som využil pri riešení tohto zadania na predmet Počítačová grafika 1 sa volá Sutherland and Hodgman's polygon clipping algorithm. Ide o postupné orezanie polygónu podľa obdĺžnika, pri ktorom sa využívajú základné poznatky z geometrie (napr. prienik dvoch priamok, pozícia bodu vzhľadom k priamke). Projekt nájdete na stránke pg.aspdotnet.sk.


O stránke

Vitajte na mojej stránke Tonny HomePage, ktorá vznikla okrem iného aj za účelom prezentovania Content Management systému liMet, ktorý je témou mojej bakalárskej práce.
Sitemap Sitemap      Valid css CSS      Valid XHTML XHTML     RSS RSS Hosting Sponsor: Netropolis s.r.o           © Anton Urbaník 2008