Web Developer

Novinky


Technika na riešenie viditelnosti povrchov : Backface culling

Ide o ďaľší projekt k predmetu Computer Graphics 1. V skratke ide o riešenie viditeľnosti stien priestorových objektov v scéne pomocou techniky Backface culling. Ide o počitanie normálových vektorov k stenám objektu a pri premietaní počítanie uhla medzi normálami stien a vektorom pozorovateľa.  Viac na podstránke.


O stránke

Vitajte na mojej stránke Tonny HomePage, ktorá vznikla okrem iného aj za účelom prezentovania Content Management systému liMet, ktorý je témou mojej bakalárskej práce.
Sitemap Sitemap      Valid css CSS      Valid XHTML XHTML     RSS RSS Hosting Sponsor: Netropolis s.r.o           © Anton Urbaník 2008