Web Developer

Novinky


Reprezentácia objektov pomocou okrýdlených hrán (winged edges)

Class diagramIde o projekt k predmetu Computer Graphics 1. V skratke ide o reprezentáciu priestorových objektov v scéne pomocou okrýdlených hrán (winged edges). Sú to hrany objektu, ktoré si okrem svojho počiatočného a koncového bodu pamätajú aj susedné plochy a hrany vstupujúce a vystupujúce z a do koncového a začiatočného vrchola danej hrany.  Viac na podstránke.


O stránke

Vitajte na mojej stránke Tonny HomePage, ktorá vznikla okrem iného aj za účelom prezentovania Content Management systému liMet, ktorý je témou mojej bakalárskej práce.
Sitemap Sitemap      Valid css CSS      Valid XHTML XHTML     RSS RSS Hosting Sponsor: Netropolis s.r.o           © Anton Urbaník 2008